Thời gian gần đây, trước thực trạng các vụ tấn công mạng diễn ra ngày càng nguy hiểm, tinh vi và có chủ đích, đặt các tổ chức doanh nghiệp đứng trước những hiểm họa ...
Năm 2015, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra danh sách 17 mục tiêu phát triển  bền vững khác nhau trong nhiều lĩnh vực từ bình đẳng giới đến cải tiến công nghiệp. Nó nhanh chóng ...
Thuật ngữ IoT - Internet of things gần đây xuất hiện trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng và thu hút không ít sự quan tâm chú ý của thế giới công nghệ. Người ta cho ...
Mọi doanh nghiệp đều quan ngại về vấn đề bảo mật của data center (trung tâm dữ liệu), lo sợ rằng luồng dữ liệu ra vào data center có được mã hoá để đảm bảo rằng ...
Trước đây khi nói đến Datacenter người ta thường hiểu như là khu vực chứa server hay phòng máy tính, Datacenter là nơi đặt, vận hành và quản lý server, thiết bị lưu trữ. ...
1. Tại sao doanh nghiệp cần Cloud Datacenter?   Hạ tầng công nghệ thông tin là một phần không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhưng để đầu tư và vận hành một ...