GIẢI PHÁP HỆ THỐNG
Đối với các tổ chức doanh nghiệp, một trong những thách thức lớn nhất là đối mặt với sự tăng trưởng của ứng dụng, dịch vụ và các loại dữ liệu khác nhau. Để đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin một cách hiệu quả và an toàn, một giải pháp hệ thống tổng quát bao gồm các thành phần máy chủ, lưu trữ, mạng phải đảm ứng và thỏa mãn những yêu cầu riêng biệt đối với từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
 
GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG