GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG
TPtechs hợp tác cùng các hãng giải pháp uy tín hàng đầu trên thế giới, cung cấp và tích hợp những giải pháp và sản phẩm tiên tiến, tối ưu hoạt động, tăng cường hiệu năng, đảm bảo an toàn cho hệ thống OSS/BSS của  các nhà mạng.