Giải pháp bảo mật (Tp Security)
Tptechs không ngừng đầu tư xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia đáp ứng khả năng hiểu biết rộng về lĩnh vực an toàn thông tin (trong và ngoài nước), và các khuyến nghị quốc tế liên quan đến ATTT (ISO27001, ITIL …).
 
 

 
TƯỜNG LỬA THẾ HỆ MỚI
 

TƯỜNG LỬA THẾ HỆ MỚI

Thuật ngữ next-generation firewall (NGFW) là một phần của công nghệ tường lửa thế hệ thứ 3, là sự kết hợp giữa tường lửa truyền thống với các tính năng cao cấp khác như: tường lửa ứng dụng (L7) với công nghệ điều tra và phân tích chuyên sâu in-line Deep Packet Inspection (DPI), hệ thống phòng chống tấn công Intrusion Prevention System (IPS)
 

TƯỜNG LỬA ỨNG DỤNG

Thông thường để bảo vệ các hệ thống mạng, doanh nghiệp tài chính/chứng khoán thường đầu tư cho các thiết bị tường lửa “truyền thống”. Việc theo dõi, giám sát này được tường lửa kiểm soát thông qua địa chỉ IP nguồn và đích kết hợp với cổng-port của luồng dữ liệu
Những câu hỏi phổ biến về Cloud Datacenter
 

BẢO MẬT ENDPOINT

Hệ thống mạng LAN của các tổ chức doanh nghiệp ghi nhận các sự cố bùng phát về nguy cơ lây nhiễm virus do lỗi vô tình hoặc cố ý của nhân viên công ty thông qua các nguồn Internet, các tập tin đính kèm email, … Việc kiểm soát hành vi người dùng là khá phức tạp đặt trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn chưa triển khai mô hình Hệ thống quản lý An toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001